Aanmelden voor Ameland 2023

Bij Evert van Ginkel,Koningin Wilhelminalaan 57, 8338 KB, Willemsoord

Telefoon: 06 51531128

E-mail adres: evertvanginkel@gmail.com

 STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT Opgericht 7 november 2006 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02095978. 

BiC RBRBNL21 Rekeningnummer NL93 RBRB 0783 0505 50