Darrenlijn 2021

Beschrijving van de B307(JtB) lijn, de vadervolken van de darrenlijn 2021

Deze oude buckfastlijn bevindt zich al in de 27ste generatie en we hebben deze lijn al 7 jaar in ons bezit. We overwinteren onze teeltmoeren in miniplus kastjes en mede daardoor gaan ze lang mee. Het is een bijzonder goede overwinteraar en ze blinkt uit door haar buitengewone vitaliteit. Moeren en werkbijen gaan lang mee. Ze ontwikkelen een groot broednest en deze lijn valt op door hun volkssterkte. Hun oriëntatie gevoel is goed. De speurbijtjes vinden snel nieuwe drachtbronnen en deze lijn valt ook op door de hoge honingopbrengsten. Bevruchtingsresultaten zijn altijd hoog en deze lijn kenmerkt zich tevens door een extreme zuinigheid. Er wordt soms wel wat propolis aangezet en in het voerraam willen ze nog weleens een raatje bouwen. We hebben van 2 teeltmoeren( B307(JtB) en de B307a(JtB) de zustergroepen geteeld.

Pedigree of B307(JtB) :
four generations presented<br />it's temporarily unavailable, sorry!

Deze lijn is de laatste jaren als volgt aangepaard: 2020 aml B646 ( niet relevant voor de darrenlijn 2021, omdat ze niet mee vererft)

2019 B307(JtB) aml I12(JtB) een pure meda lijn die in de 12e generatie zat; winterhard en zwermtraag

2018 B181(JtB) aml B712(JtB) , Zuid-Afrikaans materiaal; een pure Margrets Hive line no.3 in de 9e generatie MG00R;

2016 B18(JtB) aml B30(GV)een oude buckfastlijn, een pure anatolica combinatie

2015 B30(GV) aml B151(KK) een Elgon lijn van Erik Österlund; 8e Generatie ; hoog vsh-gehalte

2013 B307(FF) hbff A 144(FF) geteeld in 2010 door Klaus Fehrenbach; maximale score op zwermtraagheid; een pure Armenië combinatie

2011 B62(FF) hbff B 58(FF) geteeld in 2007 door Franz en Klaus Fehrenbach; een pure anatolica combinatie van Sinop62R in de 22ste Generatie; zeer zwerm traag en een Crop index van 1.7

Aangezien de laatste 7 generaties invloed hebben op de eigenschappen, vermeld ik ze hier.

Ik wil deze vitale, stabiele en erfvaste lijn van harte bij U aanbevelen.Onze oprechte dank gaat uit naar Klaus Fehrenbach en Anne die ons van dit materiaal voorzag.

Samen met een aantal vrijwilligers hebben we voor Ameland 60 zustervolken voorbereid, zodat we in 2021 weer een ruime keuze hebben om de darrenstand te bevoorraden .

Teelt coördinator Jans ter Bork groet U en hoopt U in gezondheid te begroeten op Ameland in 2021.

Even een blik in een van de volkjes met de teeltmoeren
Prachtig materiaal waar we zuinig op zijn

B307(JtB) is a queen of Jans ter Bork (NL) mated in 2018, descendant G27 of Sinop62R. She is a “Old Buckfast” who comes from a long strain of pure anatolica-combination.

B307(JtB) = .18 – B181(JtB) aml B712(JtB) [33 dr.c.] : .16 – B18(JtB) aml B30(GV) [25 dr.c.] : .15 – B30(GV) ieg × aml B151(KK) [25 dr.c.] : imq .13 – B307(FF) hbff A144(FF) [16 dr.c.] : .11 – B62(FF) hbff B58(FF) [16 dr.c.] : .08 – B371(FF) hbff Bmix08(FF) [20 dr.c.]

Welkom bij Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation

Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation voor de buckfastbij  is lid van de BBV( Buckfast Belangen Verenigd) en lid van de Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e.V

Wij werken samen met telers uit Nederland, België, Duitsland, Cyprus en Luxemburg

Onze code is AML ( Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation) .

Tot 2010 was dit AM.

Bevruchtingsstation West aan de Pietje Miedeweg

 

2021 is vol. Bedankt!

We horen graag zo spoedig mogelijk wie de coördinatie/ organisatie op zich neemt voor elke groep/regio. Het Bestuur van de Stichting gaat voor deze organiserende partijen c.q. personen een Whats App groep samenstellen, zodat we constant met elkaar in contact staan en snel kunnen handelen wanneer er zich bijvoorbeeld calamiteiten voordoen, zoals files e.d. tijdens het transport . De chauffeurs van de transporten weten dan ook wie er wanneer allemaal naar Ameland gaan.

De organiserende partijen kunnen hun voorlopige aanmeldingen uitsluitend door geven aan onze penningmeester Ina. Vermeld hierbij periode 1,2 of 3.

Haar e-mail adres is: inavrieling.buckfast@outlook.com

Het Bestuur van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt hanteert o.a. de volgende criteria bij de toewijzing:

 • Imkers die in 2020 kwamen hebben voorrang, mits zij aan de bepalingen hebben voldaan. Eigen naam op kastje+ telefoonnummer en niet alleen de naam van de organiserende partij of persoon.
 • Terugmelding van resultaat van bevruchting 2020 per periode telt mee bij definitieve toewijzing.
 • Nieuwe imkers zijn ook welkom. Dit wel even vermelden bij je voorlopige opgave!

U krijgt na goedkeuring door ons Bestuur een bevestiging van de toewijzing van het aantal koninginnetjes dat U mag leveren en een verzoek tot betaling voor 1 december 2020. Pas na ontvangst van de betaling is uw toewijzing definitief !

Voor elke aan te leveren koningin betaald U 17,50 euro. De organiserende partij/groep/regio krijgt nadien en tegemoetkoming in de kosten voor de overtocht .

DE AANVOER VAN DE KASTJES GAAT VOLGEND JAAR UITSLUITEND OP VRIJDAGAVOND NAAR AMELAND MET DE BOOT VAN 20.00 UUR.

DE AFVOER VAN HET EILAND VINDT UITSLUITEND PLAATS OP ZATERDAGMORGEN TOT 8.30 UUR.

Aanleveren kan tot 19.00 uur bij Boer Miedema, Grandijk 5 , Holwerd.

Afhalen altijd op zaterdagmorgen!

Of via organiserende partij of Bij Boer Miedema: Onze chauffeur met bestelauto is daar dan om plusminus 9.45 uur.

E-mail adres : inavrieling.buckfast@outlook.com

U weet wel……bij die prachtige bloemrijke akker vlak bij de dijk.

 Kastjes kunnen in 2021 uitsluitend op vrijdagavond tot 19.00 uur worden afgeleverd bij Boer Miedema, Grandijk 5, Holwerd.Vrijwilligers van de Stichting brengen ze dan naar Ameland met de laatste boot . Individuele imkers kunnen na veertien dagen hun kastjes hier op zaterdag morgen om 9.45 weer afhalen.Nieuwe imkers kunnen zich aanmelden in december en krijgen dan in januari een factuur en een bevestiging of hun aanvraag al dan niet gehonoreerd wordt.

Zorg ervoor dat U een half uur van te voren bij de boot bent. Houd daar rekening mee! Reserveer tijdig uw overtocht en overnachting bij hotel Bos en Duinzicht of Molenzicht( allebei in Nes) om teleurstelling te voorkomen!!

Dank voor het in ons gestelde vertrouwen verblijven wij,

Jans ,Engbert en Ina , Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt.

Web-site: www.buckfastbevruchtingsstation.nl

 

Aanmelden voor Ameland 2021

Rechtstreeks bij onze penningmeester:

Inavrieling.buckfast@outlook.com

OF via een organiserende partij:

Voor Buckfast Vlaanderen:

achiel.dhooge@skynet.be

Voor de Regio Oost van de BBV is dat: (voorlopig nog) Roel van der Worp 

Voor Noord- en Zuid-Holland is dat: Martijn Kort, Groetlaan 18 1718 BT, Hoogwoud

  Martijn Kort,
 Telefoon: 06-51285831, E-mail adres; robertmartijnkort@live.nl

 Voor regio Zuid:

Aanmelden bij:Bert Claessen, Tiendschuurstraat2, 6129CT, Urmond

hw.claessen@home.nl

Aanleveradres:

Imkerij De Linde
                        Marcus Mesu & Mirjan Hendriks
                        Pastoor Smitsstraat 27
                        5491 XL Sint-Oedenrode
                        06-20372232
                        www.imkerswinkeldelinde.nl
                        info@imkerswinkeldelinde.nl

Voor Noord: Aanmeld adres:

Bij Evert van Ginkel,Koningin Wilhelminalaan 57, 8338 KB, Willemsoord

Telefoon: 06 51531128

E-mail adres: evertvanginkel@gmail.com

Voor West: Ronald de Moor,

                              bbvnedsecretaris@gmail.com

 STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT Opgericht 7 november 2006 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02095978. 

BiC RBRBNL21 Rekeningnummer NL93 RBRB 0783 0505 50

Darrenlijn 2020 op Ameland

Zijn dochters van 5 zustervolken van de lijn : B646(JtB)


B646(JtB) is a queen of Jans ter Bork (NL) mated in 2018, descendant G12 of Kangaroo98R. She is a Buckfast who comes from a line of very pure ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Island)-combination well established.

Pedigree of B646(JtB) :
four generations presented<br />it's temporarily unavailable, sorry!

B646(JtB)

 B646(JtB) = .18 – B645(vdB) ivq × aml B712(JtB) [33 dr.c.] : .16 – B207(vdB) mrk B59(MKN [28 dr.c.]  : .14 – B63(TR) bal B54(TR)  [22 dr.c.]  :  imq .12 – B137(TR) bal B72(TR)  [24 dr.c.]  : .11 – B55(TR) bal GR109(TR)  [24 dr.c.] :   .09 – B98(TR) mrk B171(TR)  [18 dr.c.] : .08 – B202(TR) bal B110(TR) [15 dr.c.]  : imq .06 – L244(AM) aml B25(CS)  [15 dr.c.] :.05 – L55(AM) bal NO61(TR)  [19 dr.c.] :   .03 – L173(AM) aml UG99570  [10 dr.c.] : .02 – L31(AM) aml A85(AM)  [11 dr.c.]  :   .01 – LSA10(AM) ins LSA10(AM)   : .98 – Kangaroo98R × KangarooM   (very pure ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Island))

We zijn erg blij met dit materiaal en verwachten hiervan veel in 2020. . We hebben 20 koninginnen getest in 2018 en we zijn zeer enthousiast over deze bijen. Van de beste 5 volken hebben we afgelopen jaar iets meer dan 80 volken geteeld, waarvan een groot gedeelte aangepaard met de darrenlijn van 2019 die op Ameland stond.

Onze vriend en adviseur Jan Kienstra heeft in 2006 zijn beste volk aan Thomas Rueppel gegeven, omdat hij door een ongeval met de bijen op het Oerd niet langer kon imkeren .Bij Thomas was deze lijn in zeer goede handen en hij heeft deze lijn bewerkt tot een top lijn. De B646 bevindt zich nu al in de 12de generatie en…….is terug op Ameland. Prachtige volken, mooi gekleurde bijen, zachtaardig, erg hygienisch, vitaal en ze halen veel honing.

Kortom: Bijen om van te genieten.

En……wist U dat Thomas waarschijnlijk in maart naar Ameland komt ? Jan Kienstra nodigt zijn vriend uit en samen organiseren we een imkerdag ( imkercafe) voor genodigden. We houden U op de hoogte!