Welkom bij Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation

Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation voor de buckfastbij  is lid van de BBV( Buckfast Belangen Verenigd) en lid van de Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e.V

Wij werken samen met telers uit Nederland, België, Duitsland, Cyprus en Luxemburg

Onze code is AML ( Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation) .

Tot 2010 was dit AM.

Bevruchtingsstation West aan de Pietje Miedeweg

 

2021 is vol. Bedankt!

We horen graag zo spoedig mogelijk wie de coördinatie/ organisatie op zich neemt voor elke groep/regio. Het Bestuur van de Stichting gaat voor deze organiserende partijen c.q. personen een Whats App groep samenstellen, zodat we constant met elkaar in contact staan en snel kunnen handelen wanneer er zich bijvoorbeeld calamiteiten voordoen, zoals files e.d. tijdens het transport . De chauffeurs van de transporten weten dan ook wie er wanneer allemaal naar Ameland gaan.

De organiserende partijen kunnen hun voorlopige aanmeldingen uitsluitend door geven aan onze penningmeester Ina. Vermeld hierbij periode 1,2 of 3.

Haar e-mail adres is: inavrieling.buckfast@outlook.com

Het Bestuur van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt hanteert o.a. de volgende criteria bij de toewijzing:

  • Imkers die in 2020 kwamen hebben voorrang, mits zij aan de bepalingen hebben voldaan. Eigen naam op kastje+ telefoonnummer en niet alleen de naam van de organiserende partij of persoon.
  • Terugmelding van resultaat van bevruchting 2020 per periode telt mee bij definitieve toewijzing.
  • Nieuwe imkers zijn ook welkom. Dit wel even vermelden bij je voorlopige opgave!

U krijgt na goedkeuring door ons Bestuur een bevestiging van de toewijzing van het aantal koninginnetjes dat U mag leveren en een verzoek tot betaling voor 1 december 2020. Pas na ontvangst van de betaling is uw toewijzing definitief !

Voor elke aan te leveren koningin betaald U 17,50 euro. De organiserende partij/groep/regio krijgt nadien en tegemoetkoming in de kosten voor de overtocht .

DE AANVOER VAN DE KASTJES GAAT VOLGEND JAAR UITSLUITEND OP VRIJDAGAVOND NAAR AMELAND MET DE BOOT VAN 20.00 UUR.

DE AFVOER VAN HET EILAND VINDT UITSLUITEND PLAATS OP ZATERDAGMORGEN TOT 8.30 UUR.

Aanleveren kan tot 19.00 uur bij Boer Miedema, Grandijk 5 , Holwerd.

Afhalen altijd op zaterdagmorgen!

Of via organiserende partij of Bij Boer Miedema: Onze chauffeur met bestelauto is daar dan om plusminus 9.45 uur.

E-mail adres : inavrieling.buckfast@outlook.com

U weet wel……bij die prachtige bloemrijke akker vlak bij de dijk.

 Kastjes kunnen in 2021 uitsluitend op vrijdagavond tot 19.00 uur worden afgeleverd bij Boer Miedema, Grandijk 5, Holwerd.Vrijwilligers van de Stichting brengen ze dan naar Ameland met de laatste boot . Individuele imkers kunnen na veertien dagen hun kastjes hier op zaterdag morgen om 9.45 weer afhalen.Nieuwe imkers kunnen zich aanmelden in december en krijgen dan in januari een factuur en een bevestiging of hun aanvraag al dan niet gehonoreerd wordt.

Zorg ervoor dat U een half uur van te voren bij de boot bent. Houd daar rekening mee! Reserveer tijdig uw overtocht en overnachting bij hotel Bos en Duinzicht of Molenzicht( allebei in Nes) om teleurstelling te voorkomen!!

Dank voor het in ons gestelde vertrouwen verblijven wij,

Jans ,Engbert en Ina , Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt.

Web-site: www.buckfastbevruchtingsstation.nl

 

Reacties zijn gesloten.