Aanmelding bevruchtingsvolkjes 2020

Beste collega imkers,

U kunt zich vanaf maandag 22 juli t/m 31 augustus aanmelden voor 2020! Uw regio coördineert de opgave en de inning van het bedrag voor de bevruchtingskastjes doet de Stichting. Na overmaking van het bedrag aan onze penningmeester en de toetsing door onze secretaris van het aan hem overhandigde document met namen en de adressen van de deelnemers en het aantal aan te leveren bevruchtingseenheden per periode is de aanmeldig definitief.

Achteraf kunt U niet meer kastjes aanleveren en U krijgt uw geld voor opgegeven kastjes in normale gevallen niet terug!

Namen en e-mail adressen van contactpersonen per regio/of groepje imkers worden onderstaand vermeld.

Ook aanleveradressen komen hier te staan.

Hou dit goed in de gaten, want het kan geactualiseerd worden !!

Buckfast Vlaanderen staat positief tegenover de regeling.

Leden van Buckfast Vlaanderen kunnen zich aanmelden in België bij: Achiel Dhooge Kalkendorp 63 B- 9270 Kalken

Het e-mail adres is:Achiel.dhooge@skynet.be

Telefoon: 0032 936376303

Jan De Ridder doet het vervoer naar en van Ameland

Florent Broek beheert de rekeningen en betaalt aan Ameland.

Voor regio Noord hebben we inmiddels ook een coördinator voor Ameland. Evert van Ginkel gaat dit coördineren. Geef uw naam en adres aan hem door en vermeld met hoeveel bevruchtingseenheden U komt en in welke periode.

e-mail:evginkel@planet.nl

Aanleveradressen worden voor Noord: Bij Evert van Ginkel en / of bij ‘t ielgat ( Bert Pranger) Nader bericht volgt!

We hebben voor elke regio een aantal plaatsen per periode gereserveerd. We denken aan maximaal 125.

Vanaf 1 december t/ m 1 maart kunnen individuen rechtstreeks hun kastjes opgeven via de mail : buckfastameland.nl@outlook.com

U krijgt dan bericht of U toegelaten kunt worden en een verzoek om het bedrag over te maken naar de penningmeester waarna Uw opgave definitief is

Hebt U zich nu al opgegeven dan moet U dat eind juli via Uw regio of groep of pas na 1 december individueel nogmaals doen ! Wij vragen U begrip voor deze situatie.Wij willen en kunnen absoluut niet meer kastjes toelaten dan in 2019.

Aanmelden via de regio of per groepje zal goedkoper zijn en geeft meer garantie op een plaats op het bevruchtingsstation en dit is meteen een reden om lid te blijven of te worden van de BBV( Buckfast Belangen Verenigd).

Baltrum en Marken rekenen voor 2020: 25,23 of 20 euro per bevruchtingseenheid. Wij passen ons aan aan hun beleid om zodoende niet overspoeld te worden met aanmeldingen. We willen graag onze trouwe klanten blijven bedienen!

Voor de regio’s en voor groepen met meer dan 50 volkjes rekenen we komend jaar nog 12,50 euro per bevruchtingseenheid. Vooraf te betalen . Vervoerskosten en bootreserveringskosten en overnachtingen e.d. zijn voor rekening van de personen c.q. regio’s die de volkjes brengen, maar dan zit U nog ruim onder de twintig euro per eenheid.

Je kunt terecht op Ameland op vrijdagavond 29 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli 2020 en 24 juli met de boot van 18.00 uur of op zaterdag morgen 30 mei, 13 juni, 27 juni of 11 juli en 25 juli met de eerste of tweede boot 7.15 of 9.30 uur. Voor januari 2020 de boot bespreken scheelt aanzienlijk in de kosten! Je gaat met je auto met de kastjes naar de Pietje Miedeweg bij Hollum waar het bevruchtingsstation is. Je wordt daar ontvangen door vrijwilligers en zij vertellen U hoe U handelen moet. Zij staan U met raad en daad bij. Eventueel kunnen we voor de overblijvers ‘s avonds een imkercafé organiseren en U adviseren waar U een kamer kunt reserveren.

Hierover wordt door het Bestuur nader met U gecorrespondeerd wanneer de aantallen en namen van personen die de volkjes brengen bekend zijn.

Personen die niet met de regio’s willen reizen en geen groepje kunnen vormen van tenminste 50 kastjes kunnen uiteraard ook hun volkjes laten bevruchten op Ameland. Zij kunnen zich aanmelden vanaf 1 december tot 1 januari bij buckfastameland.nl@outlook.com en wanneer er voldoende plaats is krijgen zij een bevestiging en kunnen ze 17,50 euro per bevruchtingseenheid overmaken naar de Stichting voor 1 februari 2020. We hanteren hier nog dit tarief., maar gaan stapsgewijs omhoog naar het niveau van Baltrum en Marken. U krijgt dan van het Bestuur een plaats en persoon toegewezen waar U uw kastjes kunt brengen. Wij regelen dan het vervoer naar het eiland en terug naar de verzamelplaats. Met de vervoerder spreekt U dan een bedrag per eenheid af voor zijn/haar diensten.

Hopende U hiermee van dienst te zijn,verblijven we

Vriendelijke groeten namens het Bestuur

Jans ter Bork vz. en teeltcoördinator AMTB( Ameland Teelt-en Bevruchtingsstation)

Engbert de Vries, secretaris Stichting Ned.Buckfastbijenteelt


Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *