Doelstelling Stichting

logostichting13     Broeder Adam. foto door G.vd Velde

Bevruchtings- en Teeltstation Ameland

Het bevruchtings- en teeltstation Ameland is sinds 1988 geaccrediteerd als eilandbevruchtingsstation, het enige echte eiland in Nederland voor zuivere bevruchting van de Buckfast bij. De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt stelt als doel:

 1. Het bevorderen van de bijenteelt door het telen en veredelen van het honingbijen ras “Buckfast”
 2. Het in stand houden van de bevruchtings- en teeltstations op Ameland.
 3. De kennis van de imkers vergroten o.a. door het uitgeven van informatieve nieuwsbrieven.
 4. De koninginnenteelt te bevorderen en heeft daarom al enige jaren een teeltgroep.

De Stichting werkt met een aantal vrijwilligers. In 2017 startten imkers die bij de Stichting betrokken zijn weer met de verkoop van koninginnen met een uitgebreide pedigree (vermeld op de site van Jean-Marie van Dijck).

De voorlichting gebeurt in de vorm van workshops, imker cafés en nieuwsbrieven.

De Stichting draagt ieder jaar zorg voor aanwezigheid van voldoende darrenvolken voor het bevruchtingsstation Ameland. Ook zal de stichting zorgen voor goed Buckfast materiaal om koninginnen voor de darrenvolken te telen. De Stichting is bereid om medewerking te verlenen aan speciale onderzoeken op het gebied van de koninginnenteelt.

Hoe hebben we onze voornemens tot nu toe verwezenlijkt?

 1. Actieve ondersteuning van de teelt door het gericht en projectmatig steunen van telers, teeltgroepen en bevruchtingsstations.
 2. De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt ondersteunt de daarvoor uit gekozen imkers actief bij de teelt (door het gratis beschikbaar stellen van excellent teeltmateriaal aan sommige telers, door kastmateriaal in bruikleen te geven, door voer beschikbaar te stellen, door kennis en opbrengsten te delen)
 3. De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt ondersteunt de imkers die deel uit maken van de teeltgroep voor het eiland Ameland door het beschikbaar stellen van teeltmateriaal, door het faciliteren van staanplaatsen op Ameland na overleg met de teelt coördinatoren voor gratis vervoer(v.v.)
 4. Sommige ervaren vrijwilligers krijgen de beschikking over koninginnen die beoogd zijn voor een komende darrenlijn en het bijbehorende kastmateriaal wordt in bruikleen gegeven. Worden hun volken uitgekozen voor de darrenstand en zijn ze volgens de richtlijnen geteeld, dan krijgen ze daarvoor een vergoeding.
 5. De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt faciliteert de teelt- en bevruchtingsstations op Ameland.
 6. Uitgeven van een Bulletin c.q. nieuwsbrief.
 7. Ontwikkelen van les- en voorlichtingsmateriaal, onder andere voor Natuurmuseum in Nes en daarnaast artikelen speciaal gericht op de Buckfast teelt, zoals “De kracht van de darren van Ameland” en “Werken met Mini Plus”
 8. Ondersteuning en implementatie van de nieuwste methoden op het gebied genetica en analyse om de selectie te ondersteunen o.a. met Arista Bee research, Duitse en Oostenrijkse Buckfastvrienden
 9. Onderhouden van contacten met binnen- en buitenlandse telers en wetenschappers, die zich bezighouden met de toekomst van de Buckfastbij ( Vsh-partners, bezoek buitenlandse telers, en bijeenkomsten zoals de Zuchtertagungen, deelname aan 2e Afrikaanse bijencongres in 2019)
 10. Een gebruikersvriendelijke multisite, voor werving en voorlichting.

terug

Laatste bewerking: 12-11-2020