Organisatie

STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT

Geschiedenis

De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt is voortgekomen uit het voormalige Teelt- en Bevruchtingsstation op Ameland. Dat laatste was een particulier initiatief van Jan Kienstra (Ameland) en Gosse van der Velde (Groningen). Er werden vanaf 1986 tot 1998 op Ameland koninginnen bevrucht voor eigen gebruik en voor de verkoop. Toen Jan Kienstra noodgedwongen met dit werk moest stoppen, stond Gosse van der Velde er alleen voor. Het station werd na enige tijd (1999) opengesteld voor de Licentienemers (een reeks Teeltgroepen) van de Vereniging Buckfast Belangen Verenigd en nog weer later (2002) werd het bevruchtingsstation opengesteld voor iedere imker. Er werd een Stichting opgericht en in de statuten werd vastgelegd hoe het telen, veredelen en bevruchten van koninginnen voor de toekomst werd veilig gesteld. 

Situatie tot 2014

Het bestuur van de Stichting (voorzitter, secretaris en penningmeester) worden in de uitvoerende taken bijgestaan door een twintigtal enthousiaste vrijwilligers. Tot 2014 werden deze taken in goed onderling overleg uitgevoerd. Jaarlijks werd er een plan van aanpak opgesteld en werden er bij die taken vrijwilligers gevraagd. Dit is altijd goed verlopen. Wanneer de ene vrijwilliger niet kon dan was er altijd wel een vervanger te vinden. Dat betekende ook dat sommige vrijwilligers soms meer taken hadden dan andere vrijwilligers. Samen konden we de klussen altijd klaren

Eind 2013 werd door het bestuur besloten de organisatie over een andere boeg te gooien. In plaats van directe aansturing van alle werkzaamheden door het bestuur, kwamen er een serie commissies die min of meer zelfstandig opereerden. Natuurlijk wel in goed overleg met en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het bemannen van de verschillende commissies( het waren er 7) werd sterk rekening gehouden met de capaciteiten en wensen van de vrijwilligers. Uiteindelijk liep dit toch spaak en werd onze vrijwilligersgroep veel minder hecht en kwam er veel meer bij kijken dan van te voren was voorzien. Bovendien bestonden de commissies meestal maar uit twee of drie personen. Het werd er voor het Bestuur in plaats van makkelijker zelfs veel moeilijker door. We hebben dan ook besloten om de commissies af te schaffen en terug te gaan naar onze kerntaken. Deze worden rechtstreeks aangestuurd door het Bestuur en alle Vrijwilligers worden na elke bestuursvergadering op de hoogte gehouden van wat er speelt.

Kerntaken

1.  Jaarlijkse darrenvolken telen ( een 60 tal + reserve moeren), beheren, transporteren, verzorgen en controleren, selecteren. In principe zijn alle vrijwilligers hier op de een of andere manier bij betrokken onder aanvoering van Het Bestuur ( Jans en Engbert)

2. Websitebeheer en facebook beheer: Jans ter Bork( vz) stuurt dit aan

3.Logistieke zaken regelt het Bestuur ( Engbert( secr.) stuurt dit aan. Overleg met instanties op eiland, en transport naar en van het eiland en welke vrijwilligers wanneer en waar moeten zijn)

4.De teeltcoördinator( Jans ter Bork) kiest in overleg jaarlijks de darrenlijnen voor het bevruchtingsstation en onderhoudt contacten met telers in binnen- en buitenland.

5. Pr en marketing. Het Bestuur( Jans en Engbert) houden zich hiermee bezig . Nieuws vanuit de Stichting en communicatie naar buiten toe, het onderhouden van contacten met telers en het bezoeken van bijvoorbeeld vergaderingen en lezingen van andere Buckfast organisaties en het aanvragen van subsidies.

6 De teeltgroep voor het eiland Ameland  beheert en bewaart waardevol materiaal voor de toekomst, zodat het Bestuur een ruime keuze heeft in uit te kiezen darrenlijnen voor de toekomst om op Ameland te kunnen zetten

Toekomst

We hopen met deze nieuwe aanpak voorlopig jaren vooruit te kunnen en daarmee de raszuivere bevruchting door Buckfast darren voor bijenkoninginnen te kunnen blijven garanderen. Elk jaar komen vele op Ameland bevruchte koninginnen in kasten overal in Nederland terecht. Via de darren die deze koninginnen de komende jaren voortbrengen, wordt de Nederlandse populatie aan honingbijen voortdurend positief beïnvloed.