Vrienden van de stichting

 

VRIENDEN VAN DE STICHTING

Geachte Dames en Heren,

De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt stelt zich ten doel de kennis van  imkers te vergroten door het bevruchtingsstation Ameland in stand te houden, de koninginnenteelt te bevorderen door de imkers in de gelegenheid te stellen zelf geteelde koninginnen raszuiver te laten bevruchten op Ameland en door voorlichtingsprogramma’s en cursussen voor imkers te organiseren. Met uw bijdrage ondersteunt u de doelstelling van de Stichting: het bevorderen van de bijenteelt in Nederland in het algemeen, in het bijzonder de teelt van Buckfastbijen. Door de Stichting is de organisatie “Vrienden van de Stichting” in het leven geroepen. De donaties van deze vriendengroep worden door ons gezien als een wezenlijke bijdrage aan het aanschaffen van bijenvolken voor het bevruchtingsstation Ameland, het verzorgen van de bijenvolken, het onderhouden van de bijenkasten en het voeren en inwinteren van de aanwezige bijenvolken.  Het bestuur van de Stichting is u daarom dan ook zeer erkentelijk voor uw donatie t.b.v. “Vrienden van de Stichting”. U wordt op de hoogte gehouden van de jaarlijkse activiteiten van de stichting. Dat zal gebeuren door het versturen van een Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd. De jaarlijkse donatie bedraagt minimaal € 10,00. Het banknummer van de Stichting vindt u onderaan de pagina Met vriendelijke groet namens het bestuur, Gosse van der Velde Secretaris van de Stichting  STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT Opgericht 7 november 2006 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02095978 p/a Van Loghemstraat 67, 9731 MD Groningen. Web-site: http://www.buckfastbevruchtingsstation.nl Banknummer: 126249733 t.n.v. de “Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt” Bic code:   Rabo NL 2U IBAN NL05 Rabo 0126 2497 33 Eur Van Aylvaweg 50, 8748 CH Witmarsum

terug

Laatste bewerking: 12-12-2018