Vrienden van de stichting

 

VRIENDEN VAN de buckfastbijen en van Ameland.

 

De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt stelt zich ten doel de kennis van  imkers te vergroten door het bevruchtingsstation Ameland in stand te houden, de koninginnenteelt te bevorderen door de imkers in de gelegenheid te stellen zelf geteelde koninginnen raszuiver te laten bevruchten op Ameland en door voorlichtingsprogramma’s en cursussen voor imkers te organiseren. Met uw aanmelding van bevruchtingskastjes levert U een bijdrage  en ondersteunt U de doelstelling van de Stichting: het bevorderen van de bijenteelt in Nederland in het algemeen, in het bijzonder de teelt van Buckfastbijen. Het bestuur van de Stichting is u daarom dan ook zeer erkentelijk voor uw aanmelding inclusief donatie t.b.v. “Vrienden van de Stichting”. U wordt op de hoogte gehouden van de jaarlijkse activiteiten van de stichting. Dat zal gebeuren door het versturen van onze Nieuwsbrief o.a. rechtstreeks en/of via de BBV. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd. De  donatie wordt per bevruchtingseenheid bepaald. Imkers met weinig inzendingen betalen relatief dus een kleiner bedrag dan grote inzenders Het banknummer van de Stichting vindt u onderaan de pagina. U kunt ook alleen doneren zonder bevruchtingsvolkjes aan te melden om de bijen in Nederland een hart onder de riem te steken. Met dank en een groet van het bestuur, Jans ter Bork(vz.),Engbert de Vries(secr.) en Ina Vrieling ( penningmeester) van de Stichting  STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT.

Opgericht 7 november 2006 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02095978

Web-site: http://www.buckfastbevruchtingsstation.nl 

 

Laatste bewerking: 13-09-2019

Let Bruder Adam tell us !

3. Eric Hoogendoorn( Nederland) , 4.Michael van der Zee ( Nederland)
Birthday party, De nederlanders schonken hem een tinnen imkertje met korf

Gosse van der Velde op bezoek met Nederlandse delegatie.

Gosse richtte ook de BBV ( Buckfast Belangen Verenigd)op en is nu erelid !

Op 7 november 2006 richtten Gosse en Jan Kienstra en Ale Kuperus de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt op om het werk op Ameland voor de toekomst veilig te stellen.

Vrijwilligers kregen een belangrijke taak en sommigen maakten daar dankbaar gebruik c.q. misbruik van.

Na aantreden van het nieuwe Bestuur is er orde op zaken gesteld.