1e en 2e en 3e periode zijn VOL!!   U dient zich vooraf aan te melden.

 •    Aanmelden uitsluitend telefonisch of per e-mail.

 • Gosse van der Velde: Telefoon: 050-5421794; mobiel 06-20819881OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  e-mail:buckfastbijenteelt@tiscali.nl

  Ale Kuperus: Telefoon: 0517-531292;
  e-mail:a.kuperus@telfort.nl      
  kuperus2

  Reserveer zo vroeg mogelijk, dan kunnen wij U bericht geven van mogelijke verzamelpunten en hoeft U niet naar Holwerd te rijden. Kosten per aangeleverde koningin zijn 12 euro.
  Het banknummer is: 126249733 t.n.v. Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt, Van Aylvaweg 50, 8748 CH Witmarsum. IBAN nummer NL05 RABO 0126 2497 33 Biccode: RABONL2U. GRAAG NAAM< PERIODE EN AANTAL VERMELDEN

  <