EERSTE 1250 AANMELDINGEN ZIJN AL BINNEN!

Hallo collega imkers:

 

U kunt zich vanaf maandag 22 juli t/m 31 augustus aanmelden voor 2020! De BBV( BuckfastBelangen Verenigd) heeft een aantal  regio’s.

Uw regio coördineert de opgave en de inning van het bedrag voor de bevruchtingskastjes geschiedt door de Stichting i.s.m.de regio coordinator of groepscoordinator.

Na overmaking van het totale bedrag aan onze penningmeester en de toetsing door onze secretaris van het aan hem overhandigde document met namen en de adressen van de deelnemers en het aantal aan te leveren bevruchtingseenheden per periode is de aanmeldig definitief. Losse groepjes en collega’s uit andere landen bijv. uit België ,Leden van de Buckfast Bundeslander uit Noord-Rijn Westfalen en Saarland , Rheinland Pfalz e.d. kunnen zich aanmelden via: buckfastameland.nl@outlook.com

Achteraf kunt U niet meer kastjes aanleveren en U krijgt uw geld voor opgegeven kastjes normaliter niet terug! Je moet die 12.50 euro per bevruchtingseenheid eigenlijk zien als een niet terug te vorderen aanbetaling als vorm van reservering ! Het alternatief was 25 euro vragen net als Baltrum. Nu kunt U de overige kosten per regio of groep zelf regelen en kunt U waarschijnlijk veel goedkoper.

Leden van Buckfast Vlaanderen kunnen zich aanmelden in België bij: Achiel Dhooge Kalkendorp 63 B- 9270 Kalken Het e-mail adres is:Achiel.dhooge@skynet.be Telefoon: 0032 936376303

Regio Noord heeft de secretaris naar voren geschoven.Hij doet de coördinatie voor Ameland. Evert van Ginkel gaat Noord coördineren. Geef uw naam en adres aan hem door en vermeld met hoeveel bevruchtingseenheden U komt en in welke periode.

e-mail:evginkel@planet.nl Telefoon : 06 51531128

We hebben voor elke regio een aantal plaatsen per periode gereserveerd. We denken aan maximaal 125

Vanaf 1 december t/ m 1 januari ( eventueel tot 1 maart als er nog ruimte is) kunnen individuen net als voorheen rechtstreeks hun kastjes opgeven via de mail : buckfastameland.nl@outlook.com

U krijgt dan bericht of U toegelaten kunt worden en een verzoek om het bedrag over te maken naar de penningmeester waarna Uw opgave definitief is.

Hebt U zich nu al opgegeven dan moet U dat eind juli via Uw regio of pas na 1 december individueel nogmaals doen ! Wij vragen U begrip voor deze situatie.Wij willen en kunnen absoluut niet meer kastjes toelaten dan in 2019.

Aanmelden via de regio zal goedkoper zijn en geeft meer garantie op een plaats op het bevruchtingsstation en dit is meteen een reden om lid te blijven of te worden van de BBV( Buckfast Belangen Verenigd). Ook gaan we onze nieuwsbrieven uitgeven via de BBV

Baltrum en Marken rekenen voor 2020: respectievelijk 23 euro en 25 euro voor mini’s en Marken is van plan om 20 euro per bevruchtingseenheid te vragen. Wij passen ons aan aan hun beleid om zodoende niet overspoeld te worden met aanmeldingen. We willen graag onze trouwe klanten blijven bedienen en er zal ook telkens plaats blijven voor kleine en beginnende imkers.

Voor de regio’s en voor groepen met meer dan 50 volkjes rekenen we komend jaar nog 12,50 euro per bevruchtingseenheid. Vooraf te betalen . Vervoerskosten en bootreserveringskosten en overnachtingen e.d. zijn voor rekening van de personen c.q. regio’s die de volkjes brengen, maar dan zit U nog ruim onder de twintig euro per eenheid.

Je kunt terecht op Ameland op vrijdagavond 29 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli 2020 en 24 juli met de boot van 18.00 uur of op zaterdagmorgen30 mei, 13 juni, 27 juni of 11 juli en 25 juli met de eerste of tweede boot 7.15 of 9.30 uur. Voor januari 2020 de boot bespreken scheelt aanzienlijk in de kosten! Je gaat met je auto met de kastjes naar de Pietje Miedeweg bij Hollum waar het bevruchtingsstation is. Je wordt daar ontvangen door vrijwilligers en zij vertellen U hoe U handelen moet. Zij staan U met raad en daad bij.We gaan voor de overblijvers ‘s avonds een drietal keren een imkercafé organiseren . Jan Kienstra zal een prominente rol spelen tijdens deze sessies. We adviseren U een kamer te reserveren bij Bos en Duinzicht in Nes of bij Molenzicht.

Hierover wordt door het Bestuur nader met U gecorrespondeerd wanneer de aantallen en namen van personen die de volkjes brengen bekend zijn.

Personen die niet met de regio’s willen reizen en geen groepje kunnen vormen van tenminste 50 kastjes voor eind augustus 2019 kunnen uiteraard ook hun volkjes laten bevruchten op Ameland. Zij kunnen zich zoals voorheen aanmelden vanaf 1 december tot 1 januari bij buckfastameland.nl@outlook.com en wanneer er voldoende plaats is krijgen zij een bevestiging en kunnen ze 17,50 euro per bevruchtingseenheid overmaken naar de Stichting voor 1 februari 2020. Zij krijgen dan van het Bestuur een plaats en persoon toegewezen waar zij de kastjes kunnen brengen. Het Bestuur regelt dan het vervoer naar het eiland en terug naar de verzamelplaats . De kosten voor vervoer worden dan per bevruchtingseenheid omgeslagen en U kunt dit rechtstreeks regelen met de vervoerder.

Hopende U hiermee van dienst te zijn,verblijven we

Vriendelijke groeten namens het Bestuur

Jans ter Bork vz.S.N.B. en teeltcoördinator AMTB( Ameland Teelt-en Bevruchtingsstation)

Engbert de Vries, secretaris van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt.

 Beste Buckfastimkers,

De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt heeft na overleg  met de BBV en/of regio’s een aantal verzamelpunten bedacht om kastjes voor het bevruchtingsstation aan te leveren. De kastjes worden van de verzamelpunten vervoerd  naar het bevruchtingsstation op Ameland door de daarvoor door de regio’s aangewezen personen.Ook kan men zelf een groepje vormen. Er moeten dan wel minstens 50 kastjes worden opgegeven voor eind augustus. Men kan zich aanmelden per telefoon of per E-mail op onderstaande adressen.

Tussen eind juli 2019 en eind augustus 2019 opgeven bij onderstaande adressen . Losse groepjes en collega’s uit andere landen bijv. uit België ,Vrienden uit Noord-Rijn Westfalen en Saarland , Rheinland Pfalz e.d.kunnen zich aanmelden via: buckfastameland.nl@outlook.com

Leden van Buckfast Vlaanderen kunnen zich aanmelden in België bij: Achiel Dhooge Kalkendorp 63 B- 9270 Kalken

Het e-mail adres is:Achiel.dhooge@skynet.be Telefoon: 0032 936376303

Voor de Regio Oost van de BBV is dat: Roel van de Worp,Deventer  Telefoon 0570-642374 E-mail adres: roelvandeworp@home.nl 

 

Voor Noord- en Zuid-Holland Aanmelden bij:

 Martijn Kort,
Hoogwoud Telefoon: 06-51285831, E-mail adres; robertmartijnkort@live.nl Verzamelplaats tevens Martijn Kort in Hoogwoud

  Voor regio Zuid: Meld U aan bij Bert Claessen:

hw.claessen@home.nl Tiendschuurstraat 2 Urmond 6129 CT

                     Verzamelplaats Zuid:

Imkerij De Linde
 Marcus Mesu & Mirjan Hendriks
                       

Voor Noord:

Evert van Ginkel, Telefoon: 06 51531128 ; E-mail adres: evginkel@ planet.nl

Voor West: Ronald de Moor, E-mail:bbvnedsecretaris@gmail.com telefoon: 06 46189749

 STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT Opgericht 7 november 2006 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02095978. 

E-mail adres : buckfastameland.nl@outlook.com Web-site: www.buckfastbevruchtingsstation.nl

 

 

 

terug naar Actueel