Hallo collega imkers:

U kunt zich nog niet aanmelden voor 2020 !

1e en 2e en 3e periode 2019 zijn VOL!!

Ale Kuperus: Telefoon: 0517-531292;
e-mail:a.kuperus@telfort.nl      
kuperus2

 Kosten per aangeleverde koningin zijn voor 2019: 12 euro.
Het banknummer is: 126249733 t.n.v. Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt, Van Aylvaweg 50, 8748 CH Witmarsum. IBAN nummer NL05 RABO 0126 2497 33 Biccode: RABONL2U. GRAAG NAAM< PERIODE EN AANTAL VERMELDEN

<