nieuwsbrief jan 2018 no 12 (def)

nieuwsbrief no 7 2016def (3) (2)

Verslag van de lezing van Josef Koller in Aua op 07-03-2015

De voordracht van Josef heeft de titel ”Behandlungsfreie Völkerführung”.

Josef gaat een aantal van zijn volken die weinig varroa hebben apart op een stand zetten en hij behandelt deze volken niet.

Zijn concept is eenvoudig.

*In principe moet iedere imker het kunnen doen.

*Het verlies van volken zoveel mogelijk tegen gaan

*Andere imkers niet in gevaar brengen

Josef Koller

Zijn werkwijze is als volgt:

Half mei wanneer het koolzaad halverwege de bloei is doet hij aan volksvermeerdering door het maken van broedafleggers.

Hij pakt uit elke kast een broedraam met vooral eitjes en jonge larfjes en hangt deze in een nieuwe kast; hij voegt er nog wat bijen bij van een raam uit de honingkamer. Deze afleggers neemt hij mee naar huis of hij brengt ze naar een andere stand en voert ze constant. Koninginnen van zulke afleggers kunnen met de eerste vaak beste geslachtsrijpe darren paren. De nateelt van de koninginnen in zulke afleggers kan men ook rustig aan de bijen overlaten

Deze koninginnen zijn net zo goed als eigen gekweekte. Wel kun je ervoor zorgen dat er op de stand waar je de afleggers plaatst een darrenvolk staat met voortreffelijke darren.

Josef zegt over deze afleggers:” Gutes kommt zum Gutem”

Verder spreekt Koller over Fitness voor de volken

*Als eerste noemt hij de voeding

Een gevoelig thema. De Amerikanen Lusby e.a.zweren erbij om hun volken uitsluitend te overwinteren op honing. Er doet zich vaak een gewetensconflict voor, omdat honing een hoge economische waarde heeft voor de imkers

*Als tweede aspect noemt hij de grootte van de cellen

Josef heeft een positieve ervaring met het gebruik van kleinere cellen.

De Lusby,s in Amerika zweren er ook bij evenals bijvoorbeeld Ősterlund(Zweden).

Wallner( Oostenrijk) en Lunden( Finland) gebruiken ze echter niet

 

*Als derde noemt hij: Selectie

De volken worden in juli getest op de mate van varroabesmetting door het tellen van de mijten

Hij doet dit met de zgn Alkohol-uitwas-methode

Voor de start van de behandelingsvrije aanpak komen slechts volken met een geringere varroa besmetting in aanmerking

Behandelingsaanbeveling voor de vitaliteitstest van de volken naar aanleiding van de besmettingsgraad, voor de periode begin augustus tot midden oktober( week 32,week 35,week 38 en week 41)

Volken met meer dan 10 mijten per 10 gram bijen moeten worden behandeld of opgeruimd.

Passende kandidaat volken voor een behandelingsvrije stand zijn:

*Volken met een besmettingsgraad van ten hoogste 2 mijten per 100 bijen

* Op een eigen stand brengen en zonder behandeling inwinteren

* De stand moet centraal liggen en kan in de toekomst teeltmateriaal leveren.

Stap voor Stap

Leven of sterven

*Alle theorie is duister, maar het uur van de waarheid komt

*In het komende voorjaar de dode volken en kasten verwijderen

*Geen Paniek ! Wanneer je genoemde maatregelen opvolgt zullen de meeste volken overleven.

Hoe gaat het verder ?

Bij de normale volken te werk gaan, zoals beschreven:

*Van de goede volken weer vroegtijdig een aflegger maken

*We hebben nu volken die zonder behandeling overwinterd zijn en de nateelt hiervan kunnen we bijvoorbeeld gebruiken als vervangsters van andere koninginnen( umweiseln)

De behandelingsvrije Standplaats

Probleem:

Ook wanneer de volken overleven, weet ik niet waarom, hoe het kan

Een verdere selectie laat zich daarom moeilijker vormen

Het loont daarom een blik op de bijen te werpen, die het gepresteerd hebben met de varroamijt in het reine te komen

Imkeren zonder behandeling gaat dat überhaupt nog?

Wallner( Oostenrijk), Paul Jungels(Luxemburg) Juhani Lunden(Finland) doen het !

De Afrikaanse honingbij Apis m.scutellata is een voorbeeld die het zonder behandeling weet te redden.

Al deze genoemde voorbeelden wijzen erop dat de bijen zich van meerdere mechanismen bedienen

Zwermgedrag, actief bestrijden, reducering van teeltmateriaal enz.

Volken die de meeste kans hebben te overleven hebben naast een plan A een plan B

Wanneer een mechanisme weigert maken ze gebruik van een ander

Ik weet dus dat mijn bijen overleven, maar ik weet nog lang niet waarom ze overleven

Ik weet in principe, dat ik niets weet

Genetische diversiteit(variatie)

Bijen zijn er al heel lang( ca.110 miljoen jaar) In deze grote tijdspanne hebben zich zeker grotere catastrofen voorgedaan dan het varroa probleem nu

Hoe redden ze dat…..?

Door een brede genetische basis en daarmee hand in hand een groot aanpassingsvermogen

Bij genetische diversiteit moeten we denken aan het haploïde en diploïde systeem ;bevruchting door meerdere darren – zustergroepen; het zwermgedrag

Als ik niet weet op welke criteria ik moet selecteren blijft slechts een praktische mogelijkheid over.

Alles wordt vermeerderd, wat overleeft

Stap voor Stap

Naast de broedafleggers in mei doet hij aan vermeerdering van de overgebleven volken in juli na de zomerdracht

Het volk in juli gaat hij simpelweg delen( eerst mijten tellen, om de teeltkwaliteit vast te kunnen stellen)

Het volksdeel met de koningin wordt verplaatst ( het terug vliegen naar de oude standplaats wordt daardoor verkleind) Eventueel de volgende dag weer in balans brengen

Het moerloze volksdeel zet zelf een redcel aan of je geeft een gekweekte koningin/dop

SAMENVATTING

*Zorgen dat je bijen in een opperste staat verkeren

*Op waarschuwingssignalen letten en reageren ( stille moerswisseling, kalkbroed, zwermcellen enz.)

*Kleine cellen gebruiken

*Geschikte behandelingsvrije standplaats zoeken

*In je volksbestand naar volken zoeken met weinig of geen mijten

*Deze volken zonder behandeling inwinteren

* De overlevende volken delen( vermeerderen)

*Deze volken gebruiken als teeltmoeren( zowel voor moedervolken als vadervolken)

Is het werkelijk zo simpel????

JA!

JE MOET ERMEE BEGINNEN!

“De meester bereikt meer en meer, naarmate hij steeds minder doet, tot hij tenslotte alles bereikt terwijl hij niets doet,Laotse