CENTRAAL Verzamelpunt en aanmeldadres bevruchtingskastjes 2023

                                                                        

Geachte Dames en Heren, collega imkers,

De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt heeft in 2023 een centraal AANMELD- en VERZAMELPUNT om kastjes voor het bevruchtingsstation aan te melden en /of aan te leveren.

De kastjes worden van het centrale verzamelpunt bij Evert van Ginkel vervoerd naar het bevruchtingsstation op Ameland door de  vrijwilligers van de Stichting. Personen die het vervoer vanuit hun regio’s verzorgen kunnen met de vrachtwagen mee naar Ameland als dat nodig is. Deze personen( c.q. regiovertegenwoordigers) worden verzocht dan ook  vooraf even contact per telefoon of per e-mail op te nemen met Evert van Ginkel.

Opgeven tussen 1 november 2022 en 31 december 2022 bij evertvanginkel@gmail.com met eventueel een cctje naar je regiovertegenwoordiger

  Aantal in te schrijven kastjes is vrij! Prijs per te bevruchten koningin 20,00 euro. We hebben in 2023 4 periodes op Ameland. We plaatsen 1 darrenlijn in 2023

Na opgave, krijgt U na goedkeuring door het Bestuur een factuur, een donateursnieuwsbrief en een teeltverslag.

Bij Evert van Ginkel, Telefoon: 06 51531128;

E-mail adres: evertvanginkel@gmail.com

Vermeld bij je aanmelding even  je naam en adres en het aantal koninginnen en de periode wanneer je komt.

Reis je samen ? Vermeld dan ook even wie( bijv. naam regiovertegenwoordiger) de kastjes brengt naar Evert van Ginkel.

Evert woont aan de Koningin Wilhelminalaan 57,

8338 KB in Willemsoord

De vrachtauto vertrekt uit Willemsoord om 15.30 uur naar Holwerd.

STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT Opgericht 7 november 2006 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02095978.

BiC RBRBNL21

Rekeningnummer NL93 RBRB 0783 0505 50

 

 

terug naar Actueel