Welkom bij Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation

Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation voor de buckfastbij  is lid van de BBV( Buckfast Belangen Verenigd en lid van de Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e.V.

Ons oud bestuurslid de heer Gosse van de Velde is erelid van de BBV.

Wij werken samen met telers uit Nederland, België, Duitsland, Cyprus en Luxemburg

Onze code is AMTB ( Ameland Teelt- en Bevruchtingsstation) .

Tot 2010 was dit AM.

ier Niels en Heiner van de Gemeinschaft een dagje op bezoek.

Aanmelden voor 2020 U kunt zich opgeven bij onderstaande adressen .

Voor de Regio Oost van de BBV zijn dat:

 Roel van de Worp

,Deventer Telefoon 0570-642374 E-mail adres: roelvandeworp@home.nl 

 

Voor Noord en Zuid-Holland is dat:

  Martijn Kort,
Hoogwoud  Telefoon: 06-51285831, E-mail adres; robertmartijnkort@live.nl

 Voor regio Zuid:

  Imkerij De Linde
  Marcus Mesu & Mirjan Hendriks
  Pastoor Smitsstraat 27
  5491 XL Sint-Oedenrode
  06-20372232
   info@imkerswinkeldelinde.nl

Voor Noord:

Evert van Ginkel,

mobiel; 06 51531128

E-mail adres: evginkel@planet.nl

Voor West: Ronald de Moor,

bbvnedsecretaris@gmail.com

telefoon: 06 46189749

 STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT Opgericht 7 november 2006 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02095978. 

E-mail adres : buckfastameland.nl@outlook.com Web-site: www.buckfastbevruchtingsstation.nl

 

 

Aanmelding bevruchtingsvolkjes 2020

Beste collega imkers,

U kunt zich vanaf maandag 21 juli t/m 31 augustus aanmelden voor 2020! Uw regio coördineert de opgave en de inning van het bedrag voor de bevruchtingskastjes. Na overmaking van het bedrag aan onze penningmeester en de toetsing door onze secretaris van het aan hem overhandigde document met namen en de adressen van de deelnemers en het aantal aan te leveren bevruchtingseenheden is de aanmeldig definitief.

Achteraf kunt U niet meer kastjes aanleveren en U krijgt uw geld voor opgegeven kastjes niet terug!

Namen en e-mail adressen per regio worden tijdig op deze site vermeld.

Voor regio Noord hebben we inmiddels ook een coördinator voor Ameland. Evert van Ginkel gaat dit coördineren. Geef uw naam en adres aan hem door en vermeld met hoeveel bevruchtingseenheden U komt.

e-mail:evginkel@planet.nl

We hebben voor elke regio een aantal plaatsen per periode gereserveerd. We denken aan maximaal 125

Vanaf 1 december t/ m 1 maart kunnen individuen rechtstreeks hun kastjes opgeven via de mail : buckfastameland.nl@outlook.com

U krijgt dan bericht of U toegelaten kunt worden en een verzoek om het bedrag over te maken naar de penningmeester waarna Uw opgave definitief is

Hebt U zich nu al opgegeven dan moet U dat eind juli via Uw regio of pas na 1 december individueel nogmaals doen ! Wij vragen U begrip voor deze situatie.Wij willen en kunnen absoluut niet meer kastjes toelaten dan in 2019.

Aanmelden via de regio zal goedkoper zijn en geeft meer garantie op een plaats op het bevruchtingsstation en dit is meteen een reden om lid te blijven of te worden van de BBV( Buckfast Belangen Verenigd).

Baltrum en Marken rekenen voor 2020: 20 euro of meer per bevruchtingseenheid. Wij passen ons aan aan hun beleid om zodoende niet overspoeld te worden met aanmeldingen. We willen graag onze trouwe klanten blijven bedienen!

Voor de regio’s en voor groepen met meer dan 50 volkjes rekenen we komend jaar nog 12,50 euro per bevruchtingseenheid. Vooraf te betalen . Vervoerskosten en bootreserveringskosten en overnachtingen e.d. zijn voor rekening van de personen c.q. regio’s die de volkjes brengen, maar dan zit U nog ruim onder de twintig euro per eenheid.

Je kunt terecht op Ameland op vrijdagavond 29 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli 2020 en 24 juli met de boot van 18.00 uur of op zaterdag morgen 30 mei, 13 juni, 27 juni of 11 juli en 12 juli met de eerste of tweede boot 7.15 of 9.30 uur. Voor januari 2020 de boot bespreken scheelt aanzienlijk in de kosten! Je gaat met je auto met de kastjes naar de Pietje Miedeweg bij Hollum waar het bevruchtingsstation is. Je wordt daar ontvangen door vrijwilligers en zij vertellen U hoe U handelen moet. Zij staan U met raad en daad bij. Eventueel kunnen we voor de overblijvers ‘s avonds een imkercafé organiseren en U adviseren waar U een kamer kunt reserveren.

Hierover wordt door het Bestuur nader met U gecorrespondeerd wanneer de aantallen en namen van personen die de volkjes brengen bekend zijn.

Personen die niet met de regio’s willen reizen en geen groepje kunnen vormen van tenminste 50 kastjes kunnen uiteraard ook hun volkjes laten bevruchten op Ameland. Zij kunnen zich aanmelden vanaf 1 december tot 1 januari bij buckfastameland.nl@outlook.com en wanneer er voldoende plaats is krijgen zij een bevestiging en kunnen ze 17,50 euro per bevruchtingseenheid overmaken naar de Stichting voor 1 februari 2020. We hanteren hier nog niet het hetzelfde tarief als Marken., maar gaan stapsgewijs omhoog. U krijgt dan van het Bestuur een plaats en persoon toegewezen waar U uw kastjes kunt brengen. Wij regelen dan het vervoer naar het eiland en terug naar de verzamelplaats.

Hopende U hiermee van dienst te zijn,verblijven we

Vriendelijke groeten namens het Bestuur

Jans ter Bork vz. en teeltcoördinator AMTB( Ameland Teelt-en Bevruchtingsstation)

Koninginnen te koop

Verkoop Buckfast Koninginnen

Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt verkoopt in beperkte mate Buckfast koninginnen. Het zijn kwalitatief hoogwaardige koninginnen waarvan de kwaliteit door ons wordt gegarandeerd.

Wij verzenden de koningin in een kooitje met begeleidende bijen in een enveloppe nadat de betaling op onze rekening is gestort.

1 .F-1 koninginnen standbevrucht op ons eigen landbevruchtingsstation met vooraf geselecteerde darrenlijnen .
Deze koninginnen worden met de bepaalde kleurcode( 2019 groen) gemerkt. Tevens sluiten wij een handleiding bij , zodat U de koningin probleemloos kunt invoeren.

Prijs 45,- euro.

Levering: vanaf eind juni

2. Eiland aangepaarde Buckfast Ameland koninginnen

Deze koninginnen vormen de hoeksteen van onze teelt. Zij worden bevrucht door geselecteerde darren op het eiland Ameland. De eilandbevruchte koninginnen vormen de basis voor onze selectie voor volgende generaties en zij kunnen door u prima worden aangewend voor de productie van F1 koninginnen. Wij gebruiken ze om grotere diversiteit te verzekeren in onze lijn- en combinatieteelt.Deze koninginnen worden geleverd met de betreffende kleurcode van het jaar( dit jaar groen) Deze koninginnen zijn voorzien van een opalithplaatje met de letters AM en een nummer.
Uiteraard beschikken we over een AVB verklaring; het merkje met AM en nummer is uniek voor koninginnen van Ameland en is tevens een Certificaat van Echtheid. Op de bijgeleverde pedigree is ingevuld de geboortedatum en de stamboom van de betreffende koningin.

De prijs van een eiland bevruchte koningin is € 125,-
Levering: vanaf eind juni.

3. Overwinterde eiland aangepaarde Buckfast Ameland koninginnen

zijn eilandbevruchte koninginnen van één jaar oud en worden in het voorjaar voorgeselecteerd. Overwinterde koninginnen verzekeren een goede start van het seizoen en zijn uitermate geschikt voor de productie van F1 koninginnen. (Beperkt beschikbaar) Deze koninginnen zijn voorzien van een opalithplaatje met de letters AM en een nummer.

De prijs van een overwinterde eiland bevruchte koningin is € 225,-
Levering: vanaf begin mei.

In principe verzenden wij onze koninginnen in een enveloppe met Nicot kooitje, via de normale postbestelling, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

Vanaf 1 februari 2019 kunt U koninginnen bestellen bij ons!

Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt, uw vertrouwde adres.

Teeltcoördinator : Jans ter Bork

Bestelling naar:

ter.bork2018@outlook.com of

buckfastameland.nl@outlook.com


Het banknummer is: 126249733 t.n.v. Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt, Van Aylvaweg 50, 8748 CH Witmarsum.

IBAN nummer NL05 RABO 0126 2497 33 Biccode: RABONL2U. 

Periodes voor bevruchtingsjaar 2019

Periodes  Ameland

Het tijdschema 2019 voor de teelt wordt als volgt:

 periode

 overlarven

 uitlopen

 naar Ameland

 terug van Ameland

 1e

 15-5-2019

 27 mei

   1-6-2019

 15-6-2019 VOL! 

 2e

 29-5-2019

 10 juni

 15-6-2019

 29-6-2019  VOL!

 3e

 12-6-2019

 24 juni

 29-6-2019

 13-7-2019 VOL!

 4e

 26-6-2019

  8 juli

 13-7-2019

 27-7-2019 VOL!

De darrenlijn voor 2019 op Ameland zijn dochters van:

I 12(JtB) =.15-I14(AM) mrk GR53(MKK) En als we het hebben over de eigenschappen dan is dit een bijzondere lijn.
In alle eigenschappen is ze bijzonder.
Enorm zwermtraag, zachtaardig, sterke vitale volken, hoge honing opbrengst, genetisch stabiel.