Jaar 2012

HET JAAR 2012

Januari.  Onze penningmeester Ale Kuperus heeft weer de vrachtauto’s, de boot en de overnachtingen  besproken.

Op 1  februari hebben we voor de vrijwilligers een instructie avond georganiseerd.

De imkers die darrenvolken leveren hebben hun voerkrans monsters afgegeven. Gosse van der Velde zorgt voor de verzending van de  monsters  naar het bijeninstituut Celle voor controle op AVB. Er zijn op dit moment voldoende darrenvolken aanwezig bij de vrijwilligers voor Ameland. De darrenvolken voor 2012 zijn dochters van;

L083(WF)=

L0720(AM)

x

B89(AM)

De L083(WF) is een dochter van de L0720. Wietse Faber heeft in 2008 bij Gosse van der Velde  overgelarfd van de L0720. Meerdere imkers hebben van de L0720 overgelarfd en zowel raszuiver aangepaard als standbevrucht uitgeprobeerd; dit over een aantal jaren De resultaten waren zonder meer goed. Alle eigenschappen die men van de buckfast verlangt waren aanwezig. Zoals zwermtraagheid, rustig op de raat, zeer vriendelijk, en bovenal vitaal. De lijn is super zachtaardig en in alle weersomstandigheden te behandelen De koninginnen geven bijna allemaal een gesloten broednest en ontwikkelen zich vroeg in het jaar De volken werden op tijd ingevoerd en moeten sterk de winter ingaan. Het stichtingsbestuur heeft op 5 april een vergadering belegd. Onze vrijwilliger en beheerder van het bevruchtingsstation Ameland ligt in het ziekenhuis. Hij hoopt het ziekenhuis spoedig weer te verlaten. Ko, Gosse en Simon hebben ondertussen zijn darrenvolken gecontroleerd.

4-4-2012

Samen met Marcel van der Meide de volken bekeken op Ameland. Zoals altijd heeft Jan Wijnberg ons weer van de Boot gehaald. De volken waren klein maar hadden broed in alle stadia. Deze volken zullen hoofdzakelijk voor de derde periode darren kunnen leveren. Dat betekent dat we meer volken van de vrijwilligers naar het eiland moeten brengen (16 stuks) We hebben besloten dit jaar met apifonda te voeren tijdens het seizoen. Ale Kuperus en Jan Wijnberg zijn druk in de weer met het tot stand komen van een infobord. Jan Wijnberg heeft via een sponseraktie op Ameland geld verzameld voor zo’n bord. Bij deze willen we de milde gevers op Ameland vast bedanken. Gosse van der Velde

23-5-2012 Vandaag zijn de darrenvolken naar Ameland gegaan. Ben Wieringa , Henk Tolhuis en Huig Bongers hebben de volken weggebracht. Henk Tolhuis doet een experiment op Oost. Hij heeft daarvoor darrenvolken meegenomen

25-5-2012 Vanavond om half zes beginnen we met het overlarven voor de darrenvolken van 2013 Dit gebeurt bij Wietze Faber die zijn ruimtes weer beschikbaar heeft gesteld. Niet iedereen zal aanwezig zijn om verschillende redenen. Later kan ook nog overgelarfd worden, We gaan dit jaar alleen F1′s telen Dus dat kan het hele seizoen nog door. Aanwezig waren: Berend Talens Lucas Hamming, Sjef van Es, Henk Tolhuis, Peter Spieker,Jannes Santing,Wietze Faber Jack Zijlstra, Huig Bongers, Henk Kleine, en Ben Wieringa (niet overgelarfd) Voor 2013 zijn de darren van dochters van:

2013

AM11150=

PS08704

x

AM06121

:

09-KB139

x

ST462

:

06-KB075

x

KB266

:

 

 

KB266

x

KB113

:

02-PS723

x

KB068

:

01-PS020

x

KB496

:

(Romanian   Carpathian)

 

Er zijn 47 darrenvolken ingewinterd.

 

Het infobord voor Ameland is gereed en zal een dezer dagen door Ale Kuperus en Jan Wijnberg geplaatst worden.

2 juni. Vandaag zijn de eerste bevruchtingsvolkjes weer naar Ameland gebracht. De darren volken worden in het vervolg door 1 persoon nagezien. En wel om de 10 dagen. Dit gebeurt door Ko de Witt en Marcel van der Meide. zij spreken de data’s af.

16-juni Vandaag zijn de volkje voor de tweede periode naar Ameland gebracht en zijn de bevruchtingsvolkjes van de eerste periode terug gekomen

30 juni De volken van de tweede periode worden opgehaald en de derde periode word naar Ameland gebracht. 14 juli Vandaag worden de bevruchtingskastjes van de derde periode opgehaald van Ameland Gelijktijdig worden de darrenvolken weer mee terug genomen en afgeleverd aan de diverse vrijwilligers En zo is het bevruchtingsseizoen weer ten einde. De bevruchtingsresultaten zijn iets minder geweest dan andere jaren De oorzaak is hoofd zakelijk het slechte weer geweest in het begin van het seizoen. Jan Wijnberg verzorgt van dat moment de volken op Ameland Hij is dit jaar met een paar volken naar het oerd geweest om lamsoor honing te halen.

20-9-2012 Vandaag de jaarlijkse barbecueavond georganiseerd bij Ko de Witt. Bijna iedereen was aanwezig. Marcel en Anne waren met kennisgeving afwezig Jack de Zijlstra en Bert de Vries niets van gehoord.

21-9-2012 Vandaag naar Ameland geweest om de bijenvolken na te zien. Tevens op twee volken van Marcel twee moeren gezet  van de 704 (volk 98 en 142) Derde kast van links was moerloos moer van kast 98 ingevoerd. Jan Wijnberg over twee weken vragen te kijken of ze is aangenomen. 5e van links vervelend. Jan kan nog wat honing slingeren van een paar kasten van Marcel. De volken van de Stichting (Jan Wijnberg) zagen er goed uit. 3 normale volken 1 kleintje. Jan een briefhoofd zenden van de Stichting waarmee Jan de sponsoren wil bedanken.

27-11-2012 Vandaag heeft het bestuur met de deskundigen de gehele dag vergaderd bij Sjef van Esch.  Zoals altijd kwamen we deze keer ook niet door de agenda punten heen. De belangrijkste punten zijn behandeld.

10 -12-2012 Is het weer onze jaarlijkse bijeenkomst met de vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst wordt het programma voor 2013 ingevuld en worden de taken verdeeld onder de vrijwilligers.