Jaar 2013

HET JAAR 2013

Voor 2013 zijn de darren van dochters van:

 AM11150= PS08704 x AM06121:09-KB139 x KB266     x KB113

 9-2-2013

Vandaag de vergadering bezocht van regio Oost van de BBV, te Vorden samen met Sjef van Esch en Ko de Witt. Het was een bijzondere prettige bijeenkomst. Er werd veel aandacht besteed aan het brengen van bevruchtingskastjes naar Ameland. De regio heeft een behoorlijk aantal leden en de financiën zijn ook in orde. Gosse van der Velde heeft een presentatie gegeven over het gereed maken van koninginnen en bevruchtingskastjes voor Ameland. De Stichting heeft een viertal koninginnen beschikbaar gesteld voor de verloting. Op 11 februari is er weer een bijeenkomst van de vrijwilligers in het Terra College. Hier geeft Ko de Witt een presentatie over het hygiënisch gedrag in de bijen volken en hoe dit te controleren. Men is van harte welkom vooral imkers die zich willen aanmelden als vrijwilliger van de Stichting.

2-2-2013

Vandaag een bijeenkomst bijgewoond die georganiseerd was door regio Noord van van de BBV. Erhard Krösche had een verhaal over BienenWohl. Er zaten een aantal bijzondere aspecten in zijn verhaal. Terzijner tijd zullen we het verhaal publiceren. Lucas Hamming vertelde iets over het importeren van de ligustica koninginnen uit Kangeroe Eiland. Gosse van der Velde heeft nog eens in het kort uit de doeken gedaan hoe de Stichting tot stand is gekomen en heeft een kort verslag gedaan van het seizoen 2012 van de Stichting. Geert van Eizenga heeft iets verteld over het project waar Geert en Marcel van de Meide aan werken. Via Jan Wijnberg werden we geïnformeerd dat Wagenborg- Passagiersdiensten ons dit jaar sponsort door 4 overtochten te schenken.

11-4-2013

Vandaag hebben Ale Kuperus en Ko de Witt koninginnen omgewisseld. Op 4 volken van Ameland zijn dochters van AM11150 geplaatst. Op twee volken van Marcel van der Meide zaten reeds goede koninginnen.

15-4-2013

Gosse van der Velde en Simon Swaerts hebben 3 volken van Marcel die nog steeds op  Ameland stonden naar de vaste wal gebracht.

29-4-2013

Vandaag heeft de Stichting besloten om de periodes voor het inzenden van bevruchtingskastjes 14 dagen op te schuiven. Het weer was zodanig geweest de laatste weken dat de ontwikkeling van de darrenvolken niet optimaal was. We hebben hopenlijk alle imkers kunnen informeren. Tot nu toe zijn er weinig afmeldingen.

4-5-2013

Het bestuur van de Stichting heeft vandaag vergaderd. Er zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. Zoals het organiseren van de workshop Hygiënisch gedrag. De vrijwilligers worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Vanwege het slechte weer en de slechte ontwikkeling van de volken geen workshop Hygiënisch gedrag.

15-5-2013

Vandaag bericht gehad van het bijeninstituut Celle. De voederkransmonsters bevatten geen sporen van AVB( amerikaans vuilbroed)

27-5-2013

Volken op Ameland nagezien.  Een volk was darrebroedig Bevruchtingsstation bekeken. Men wilde graag dat wij de volkjes anders plaatsen Dit geeft geen problemen Gesprek gehad met de heer Touwen redacteur van het blad” De nieuwe Amelander”. Het verhaal met plaatjes is goed bevonden en zal in juni in het blad geplaatst worden. Tevens hebben we folders voor de toeristen op Ameland, afgegeven aan Jan Wijnberg die zorg draagt voor de verspreiding.

30-5-2013

Volken beoordeeld op hun geschiktheid om als darrenvolk te dienen in 2014. Op 31-5-2013 beslist de Stichting van welke lijn wordt nageteeld voor darrenvolken 2014. Het overlarven gebeurt op 7 juni door de vrijwilligers.

7-6-2013

Vandaag overgelarfd van: AM12226=PS559 x PS667:10-PS523 x PS589:08-PS599 x ST462 :

Voor de darrenlijn van 2014. Uiteraard werden de dochters van deze koningin beoordeeld op opruimgedrag (hyg-test) en nosema-weerstand!

12-6-2013

Ale Kuperus en Huig Bongers hebben Jan Wijnberg vandaag geholpen de pallets op het bevruchtingsstation uit te leggen.

13-6-2013

Marcel van der Meide en Ko de Witt gaan vandaag de volken op Ameland beoordelen De periodes 1 en 2- 2013 voor Ameland zijn volgeboekt. Voor periode 3 is nog wel ruimte.

 

15-6-2013

Vandaag de bevruchtingskastjes voor de eerse periode in ontvangst genomen. Er werden ongeveer 500 bevruchtingskastjes ingezonden.

25-6-2013

Vandaag moest er overgelarfd worden voor de derde periode Ameland.

29-6-2013

Vandaag zijn de kastjes van de eerste periode terug gekomen en is de tweede periode naar Ameland gebracht. De eerste periode heeft het niet getroffen met het weer. We hebben nog niet genoeg reacties van de mate van bevruchting, maar die we hebben geven grote verschillen aan. Een paar imkers met 25% maar ook met 80 en 90%. Zo gauw er meer uitkomsten beschikbaar zijn zal ik het op de site zetten. De 22 darrenvolken op Ameland worden regelmatig door Ko de Witt en Marcel van der Meide nagezien en zo nodig gevoerd.

13-7-2013

Tweede periode van Ameland is terug gekomen en de derde periode is naar Ameland vervoerd.

22-7-2013

Vandaag is besloten in verband met de weersomstandigheden(te warm) om de darrenvolken niet tegelijk met de derde periode terug van Ameland te laten komen. Dus zaterdag 27 juli komen alleen de bevruchtingskastjes terug van Ameland. De darrenvolken zullen op een nader te bepalen tijdstip terug komen van Ameland. De resultaten van de bevruchting van de eerste periode vallen mee ondanks de slechte weersomstandigheden. Er waren twee inzenders met 25% resultaat en 1 met 0%. De rest is boven de 40% tot honderd procent. Het viel de inzenders enorm mee gezien de omstandigheden. De gegevens van de tweede periode zijn nog niet allen binnen , maar de resultaten zijn bijzonder goed.

27-7-2013

Vanmorgen zijn de bevruchtingskastjes terug gekomen van Ameland. Alle kastjes zijn door de eigenaren weer opgehaald.

31-7-2013

Naar Ameland geweest en de darrenvolken opgehaald. Een darrenvolk van Berend was warm gelopen. De schuif was er niet uitgehaald. Ik heb bemerkt dat kleine details gauw worden overgeslagen. Een volk van Peter Spieker is verhongerd omdat de voerbak lek was. Is een aantal malen  niet opgemerkt. Twee volken van de stichting waren moerloos althans we hebben geen doppen gezien. In het ene volk een raam met broed gehangen en op de andere een zwerm geplaatst. Waar de zwerm vandaan is gekomen weten we niet, de koningin was geel gemerkt.

28-8-2013

Vandaag met Sjef van Esch en Geert van Eizenga en Gosse van der Velde een bezoek gebracht aan Peter Spieker. Peter had koninginnen op mini’s die de darrenvolken moeten vormen voor 2014. We hebben 8 koninginnen meegekregen die we begin oktober zullen invoeren op de volken die op Ameland staan. Ook hebben we de kasten gezien die Peter zal leveren als darrenvolken in 2014. Het zag er allemaal prima uit en we kunnen in ieder geval 3 volken van hem verwachten. Mochten er meer nodig zijn dan zou dat eventueel ook kunnen. Maar eerst maar even de winter afwachten.

3-10-2013

Vandaag hebben we de koninginnen op Ameland omgewisseld. De koninginnen van 2013 zijn omgewisseld voor koninginnen die in 2014 voor de darrenvolken moeten zorgen. Dit zijn dochters van de AM12226 zoals op 7-6-2013 is weer gegeven. De volken zager er goed uit. 1 volk was verdwenen. Deze had laat in het jaar nog een koningin aangemaakt via een raam met broed. Vermoedelijk zijn er daardoor geen winterbijen aangezet. En zijn de oude zomerbijen verdwenen. De volken zijn in augustus behandeld met mierenzuur De volken zijn afgevoerd en zullen in december nog behandeld worden met een oxaalzuur verdamper. De koninginnen zijn geteeld door de vrijwilligers Peter Spieker , Henk Tolhuis , Jannes Santing en Martijn Kort

8-10-2013

Vandaag twee koninginnen ingevoerd in twee zwermen die die via Marcel van der Meide geleverd zijn aan de Stichting. Deze volken staan in Groningen en zullen als alles goed verloopt in de winter in het voorjaar naar Ameland gaan. Het waren geen vriendelijke volken maar de omwisseling verliep vlot. Er zijn twee moeren op gezet die door Jannes Santing zijn geteeld.

28-11-2013

Vandaag zijn de volken op Ameland behandeld tegen de varroamijt. Gosse van der Velde ,Marcel van der Meide en Ale Kuperus hebben de volken nagezien en behandeld Het was een mooie dag en we hadden dus geluk met de behandeling.

4-12-2013

Vandaag was de laatste morgen van de cursus web-site maken. Onze web-site is tot nu toe door Gosse van der Velde via de HTML-codes gemaakt. Deze manier van web-sites maken is achterhaald. Vandaar dat we een cursus hebben gevolgd waar we via een programma, WordPress geheten, geleerd hebben hoe een web-site te maken in WordPress. Gevraagd is aan Peter Wijnsma en Jans ter Bork (beiden vrijwilligers van de Stichting) of zij de website van de Stichting in de toekomst willen beheren.

9-12-2013

Vandaag hebben we onze jaarlijkse vergadering van de vrijwilligers gehad. Hierbij is ook de activiteitenlijst ingevuld zodat we weer voor het hele seizoen weten wie wat moet doen.