Jaar 2014

Vanaf 2011 heeft Gosse van der Velde dagboeken bijgehouden. Die informatie willen wij graag met U delen.

WERKZAAMHEDEN VOOR HET BEVRUCHTINGSSTATION AMELAND DOOR HET JAAR HEEN.

Dagboek 2014

 

dinsdag 16-12- 2014

zijn Marcel en Gosse naar Ameland geweest om de bijenvolken te behandelen tegen de varroamijt

De volken zagen er goed uit. foto

We zijn door Jan Wijnberg vervoerd over het eiland waardoor we op tijd de boot weer naar huis konden pakken.

We hebben ook nog even gekeken bij onze schaftwagen.  Deze is door Jan Wijnberg goed in de verf gezet. In het voorjaar is het de bedoeling het dak te repareren

We hebben het bijzonder getroffen met het weer en zo zat de dag er weer op bij een mooi zon

Er is de laatste tijd veel gewerkt aan de kasten de raampjes en hebben we weer veel kunstraat gemaakt

in MEMORIAM

DINSDAG 18 -11- 2014.

Hedenmiddag hebben Wytze en Alie Faber, Ko de Witt en Gosse van der Velde een uitvaartdienst in Peize bijgewoond naar aanleiding van het overlijden van Harry Dijkema.

Harry Dijkema was voor ons eigenlijk de Buckfast-Goeroe.

Door Harry zijn wij in het Noorden aan de Buckfastbij geraakt en heeft hij ons de kunst van het koninginnentelen bijgebracht.

Samen met Harry hebben we jarenlang overlarfdagen georganiseerd die heel druk bezocht werden. Mede daardoor hebben we ook onze landelijke vereniging de BBV opgericht.

De laatste jaren hadden we geen contact meer met Harry en was hij met heel andere zaken bezig dan imkeren.

Door een overlijdensadvertentie word je weer herinnerd aan de dingen die we samen hebben gedaan. Het tijdperk Harry is voorbij, maar hij zal altijd in onze herinnering blijven.

Gosse van der Velde

Voor het jaar 2014 zijn de darren dochters van:

AM12226 = PS559 x PS667:.12-PS523 x PS589: .08-PS599 ST462: .06- PS506 x KB169: .04-PS017 x PS614: .01-PS517 x KB496: etc.

De volken zijn rustig en vitaal. De AM12226 is een dochter van de 11-PS559. Alle dochters van de AM12226 zijn standbevrucht aangepaard. De resultaten van de 11-PS559 waren zonder meer goed. Alle eigenschappen die men van de buckfast verlangt waren aanwezig.

30-1-2014

Geert van Eizenga , Marcel van der Meide en Gosse van der Velde

Hebben een bezoek gebracht aan Peter Spieker in Rhauderfehn (Duitsland).

Er is overleg geweest over de darrenvolken voor 2014 en 2015.

Tevens hebben we gesproken over hoe we in de toekomst omgaan met

het verkrijgen van koninginnen die voor de darrenvolken moeten zorgen.

Al met al een nuttige bijeenkomst die een vervolg zal krijgen in de loop van het jaar.

 

7-2-2014

Vandaag hebben Sjef van Esch , Ale Kuperus en Gosse van der Velde

als stichtingsbestuur een bijeenkomst gehad met onze vrijwilliger op Ameland

Jan Wijnberg.

We hebben diverse zaken besproken in verband met het komende seizoen.

Jan wilde graag wat meer bijenvolken en kasten. De kasten hebben we ondertussen voor Jan besteld . Jan wil ook graag een paar bijenvolken kopen.

Wie volken zou kunnen leveren gelieve zich even met Jan in verbinding te stellen.

Zijn E-mail adres is: jbwijnberg@knid.nl.

 

14-2-2014.

Het stichtingsbestuur heeft samen met onze deskundige een vergadering belegd.

Hier zijn diverse zaken aan de orde geweest zoals het ontwerpen van een nieuwe structuur voor de Stichting. Ook is aan de orde geweest het ontwerpen van een teelttest: Project voor de toekomstige darrenlijnen.

19-2-2014

Het Stichtingsbestuur heeft een bijeenkomst bijgewoond waar diverse teeltzaken inzake darrenlijnen aan de orde zijn geweest.

 

3-3-2014,

Peter Spieker en Geert van Eizenga hebben op verzoek van de Stichting

de zuchtertagung van de Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker bezocht.

Peter Spieker heeft een presentatie gegeven over het bevruchtingsstation.

Daarnaast hebben zij diverse contacten gelegd voor toekomstige zaken,

zoals materiaal voor darrenlijnen, de scheiding van het teeltstation en het bevruchtingsstation op de site van Jean-Marie van Dijck.

8-05-2014

Koninginnen teelt

Vandaag zijn door Gosse de teeltmoeren achter een rooster geplaatst.Om zekerheid te hebben dat we voldoende larfjes hebben voor het overlarven op 13 mei door  de Stichting ten behoeve van imkers. Er hebben zich een tiental belangstellenden gemeld.Het is te hopen dat we voldoende larven hebben gezien de weersomstandigheden.Ondanks de regen waren de teeltvolken heel rustig.

Van de volgende volken wordt overgelarfd.

AM11164 = PS09520 x HT1090: PS614 x KB139:.07-HR138 x EA321:

.04-HR121 x HR163: .03-S-121 x ST369: .01-KH101 x HR143: etc.

Dit volk is bijzonder rustig dus geschikt voor mensen die in de bebouwde kom wonen.Zit veel Hans Roy materiaal in. Hans Roy is voor mij een van de beste telers in Denemarken.

Er is inmiddels nog een koningin geselecteerd waarvan wordt overgelarfd.

AM1194=  L083(WF) x B121(AM) : L0720 x B89(AM) : L26(HJG) x CS0225 :

 06-L41(HJG) ins L44(JBB : 04-L02(HJG) ins L01(HJG)

 (import Neuseeland)

 Hier zijn alle eigenschappen van de buckfastcriteria op van toepassing. Goede honinghaler.Uit Nieuw- Zeeland komt de lichtere variatie van de buckfast.

 

Darrentest-commissie.

De teeltmoeren van de testcommissie zijn ook achter een rooster geplaatst.  Met dit materiaal wordt door de Stichting een test uitgevoerd die er voor moet zorgen dat we in 2016 een goede darrenlijn hebben. Het is een project dat uniek is in Nederland en we hopen de kwaliteit van de  darrenvolken op een nog hoger plan te brengen.De commissie bestaat uit 10 vrijwilligers die het hele project zullen begeleiden.

De darrentst-commissie gebruikt deze lijnen als uitgangsmateriaal voor de test.Uiteindelijk moeten hieruit de darrenlijnen voor 2016 komen.

 B X?(SP) =  12 – (B1703(AM) X mrk ST114  : .11 – B44(AS)ivq X aml  B121(AM) :  .07 – B14(AS) X ins B82(AS) :

 .04 – B77(AS) X ins EL42 (AS)  .02 – B49(AS)  wbg  B202(GEK) ect

 

B?(SP) =.11 – B7(MM) X bal B72(TR) : .09 –  B13(MM) ins X B21(AH) :.08 – B188(PJ) ivq × ins L401(BG)  : .06 – B271(PJ) X ins B248(PJ):

B?(SP).11 – B7(MM) X aml    (559 x 667 : .09 – B13(MM) ins B21(AH)  :.08 – B188(PJ) ivq × ins L401(BG) : 06 – B271(PJ)  ins B248(PJ):