Doelstelling

logostichting13     Broeder Adam. foto door G.vd Velde

Doelstelling

De Stichting heeft als doelstelling de kennis van de imkers te vergroten.We doen dit door het uitbrengen van nieuwsbrieven en het publicren van artikelen. In 2020 zal het imkercafe op Ameland hier ook een bijdrage aanleveren.

Doelen zijn: Het bevruchtingsstation op Ameland in stand houden.

Daarnaast wil de Stichting de koninginnenteelt bevorderen. Dit wil zij bereiken door diverse voorlichtingsprogramma’s en cursussen te organiseren voor imkers in Nederland. Deze zullen gericht zijn op o.a. koninginnenteelt en het laten bevruchten van zelf geteelde koninginnen. Dit kan eventueel in de vorm van workshops.Evert van Ginkel , een van onze vrijwilligers steekt hier veel tijd en moeite in.

Via DVD’s  willen we imkers kennis laten maken met de uitvoering van koninginnenteelt en het gereed maken van  bevruchtingskastjes.Tijdens de imkercafe-bijeenkomsten gaan we hier aandacht aan besteden.

De Stichting draagt ieder jaar zorg voor aanwezigheid van voldoende darrenvolken voor het bevruchtingsstation Ameland. Ook zal de stichting zorgen voor goed Buckfast-materiaal om koninginnen voor de darrenvolken te telen. De Stichting is bereid om medewerking te verlenen aan speciale onderzoeken op het gebied van koninginnenteelt.

terug

Laatste bewerking: 13-09-2019