Vrienden van de stichting

 

VRIENDEn VAN DE STICHTING

Geachte Dames en Heren,

De Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt stelt zich ten doel de kennis van  imkers te vergroten door het bevruchtingsstation Ameland in stand te houden, de koninginnenteelt te bevorderen door de imkers in de gelegenheid te stellen zelf geteelde koninginnen raszuiver te laten bevruchten op Ameland en door voorlichtingsprogramma’s en cursussen voor imkers te organiseren. Met uw bijdrage ondersteunt u de doelstelling van de Stichting: het bevorderen van de bijenteelt in Nederland in het algemeen, in het bijzonder de teelt van Buckfastbijen. Door de Stichting is de organisatie “Vrienden van de Stichting” in het leven geroepen. De donaties van deze vriendengroep worden door ons gezien als een wezenlijke bijdrage voor het aanschaffen van materialen voor de bijenvolken voor het teelt- en bevruchtingsstation Ameland, het verzorgen van de bijenvolken, het onderhouden van de bijenkasten en het voeren en inwinteren van de  bijenvolken.  Het bestuur van de Stichting is u daarom dan ook zeer erkentelijk voor uw donatie t.b.v. “Vrienden van de Stichting”. U wordt op de hoogte gehouden van de jaarlijkse activiteiten van de stichting. Dat zal gebeuren door het versturen van onze Nieuwsbrief o.a.via de BBV. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd. De  donatie wordt per bevruchtingseenheid bepaald. Imkers met weinig inzendingen betalen relatief dus een kleiner bedrag dan grote inzenders Het banknummer van de Stichting vindt u onderaan de pagina Met vriendelijke groet namens het bestuur, Engbert de Vries, Secretaris van de Stichting  STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT Opgericht 7 november 2006 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02095978

Web-site: http://www.buckfastbevruchtingsstation.nl 

Laatste bewerking: 13-09-2019